Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec


Vsi, ki posredno in neposredno skrbimo za otroke vključene v Vrtec Galjevica, priznavamo, spoštujemo in si po svojih najboljših močeh prizadevamo za uveljavljanje pravic otrok in staršev, ki izhajajo iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah (1948), Konvencije o otrokovih pravicah (OZN, 1989), Deklaracije o psiholoških potrebah otroka (Mednarodno združenje šolskih psihologov, 1979), Ustave republike Slovenije (Ur.l.štev. 68/2006) in Kodeksa etičnega ravnanja v vrtcu (1996). Pravica vsakega otroka je varno, zdravo in srečno otroštvo. To v našem vrtcu vsakemu otroku zagotavljamo tako, da mu omogočimo varstvo, oskrbo, vodenje, vzgojo, učenje in igro.

Vzgojno-izobraževalno delo poteka ob upoštevanju otrokovih individualnih posebnosti in razvojnih značilnosti, ki se tesno prepletajo z otrokovimi željami, mnenji, pobudami in interesi. Obenem upoštevamo in spoštujemo ustavno pravico staršev do vzdrževanja, izobraževanja in vzgajanja svojih otrok. Priznavamo vam vlogo primarnih skrbnikov s pripadajočo odgovornostjo za otrokovo vzgojo in razvoj. Izhajajoč iz slednjega želimo z vami vzpostaviti in vzdrževati odprt dialog, ki nam omogoča obojestransko seznanjanje z različnimi informacijami, dejstvi, značilnostmi, vrednotami, načeli in strokovnimi spoznanji, ki so pomembna za otrokovo vzgojo in razvoj. Pri tem spoštujemo in varujemo zasebnost družine.

Starši imajo pravico do:

 • spoštovanja in upoštevanja njihove vloge kot primarnih skrbnikov in nosilcev glavne odgovornosti za otrokovo vzgojo in razvoj;
 • postopnega uvajanja otroka v vrtec tako, da smejo biti skupaj z njimi v skupini;
 • korektnega obveščanja o otrokovem počutju, razvoju, napredku, ...;
 • vpogleda v programe dela za otroke;
 • obveščenosti o življenju in delu v vrtcu;
 • zaščite zasebnosti, s poudarkom na varovanju osebnih podatkov;
 • sodelovanja pri načrtovanju in organiziranju življenja in dela v vrtcu in oddelku.

 

Obveznosti staršev so:

 • Starši so dolžni spoštovati določila Hišnega reda Vrtca Galjevica, Kodeksa etičnega ravnanja in Pravilnika o varnosti otrok, ki sta dosegljiva na naslovu http://www.vrtec-galjevica.si/obrazci.
 • Pred vstopom v vrtec so starši dolžni podpisati z vrtcem pogodbo o sprejemu otroka v vrtec.
 • Pred vstopom v vrtec so starši dolžni predložiti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju njihovega otroka. Vprimeru že znanih bolezni so starši dolžni o tem poročati strokovnemu delavcu.
 • Zdravniško potrdilo o alergijah je potrebno predložiti vsako šolsko leto.
 • Starši so dolžni upoštevati poslovni čas vrtca. V primeru zamude plačajo zamudnino (12 EUR na uro).
 • Starši so dolžni sporočiti vzrok odsotnosti njihovega otroka iz vrtca.
 • V primeru izpisa otroka iz vrtca so starši to dolžni sporočiti strokovnemu delavcu vrtca vsaj 15 dni pred izpisom.
 • V primeru nalezljivih bolezni so starši dolžni o vrsti nalezljive bolezni za katero je otrok zbolel poročati strokovnemu delavcu vrtca.
 • Odsotnost otroka zaradi bolezni so starši dolžni sporočiti še isti dan, ko otrok izostane iz vrtca, oziroma takoj po potrditvi bolezni pri zdravniku. Če je otrok odsoten iz drugih razlogov, so starši to dolžni vzrok odsotnosti strokovnemu delavcu sporočiti najkasneje v roku dveh delovnih dni.
 • Starši so dolžni spremljati in upoštevati navodila in obvestila za starše, ki so izobešena na oglasnih deskah.
 • Starši so dolžni otroke obuti in obleči vremenu in napovedanim dejavnostim primerno.
 • Ob praznovanju rojstnih dni so starši dolžni upoštevati navodila OPZHR o tem, katera živila je dovoljeno prinašati v vrtec. Živila za katera velja, da jim je potrebno zagotavljati neprekinjeno hladno verigo v vrtec ni dovoljeno prinašati. Vsa živila, ki jih starši prinesejo v vrtec morajo vsebovati originalno deklaracijo (izjema sveže sadje in zelenjava).
 • Redno plačevanje stroškov oskrbnine je dolžnost staršev. Po dveh mesecih neplačanih oskrbnin vrtec vloži izvršilni predlog na sodišče.