Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Virtualna predstavitev vrtca Galjevica

Za vas smo prirpavili 3D virtualni sprehodi po vseh enotah Vrtca Galjevica obogateni z video vsebinami.

Virtualni ogled enot Vrtca Galjevica
Smo vrtec s 26 oddelki na petih lokacijah, ki s spoštovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in varno okolje za otroke, starše in zaposlene. Naše vzgojno izobraževalno delo je usmerjeno v otroka, pri načrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in razvojne stopnje otroka.

 

 

 

Spoštovani starši,

zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok v poletnem času in koriščenja letnih dopustov s strani strokovnih delavcev vrtca ter predvidenih prenovitvenih del na enoti Orlova (sanacija vodovoda in odtokov ter prenova tlakov in stropov dveh igralnic na II. traktu) ter generalnega čiščenja vseh hiš, bomo imeli v poletnem času med 5. 7. in 27. 8. 2021 združene oddelke otrok v 3 enotah našega vrtca. Delo bo v poletnem času organizirano tako, da bodo na vseh enotah prisotni SD, ki jih poznajo tudi vaši otroci, vsi oddelki pa bodo označeni z oddelki združenih otrok. Otroci bodo imeli na vseh 3 enotah program »Bosih nog v pravljični svet naokrog«, v katerem bodo senzorno spoznavali vsak dan novo pravljico. Razpored pravljičnega programa boste prejeli po e-pošti.

  

Želimo vam zdrave, zadovoljne in prijetne poletne dni ter vas prijazno pozdravljamo.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

na podlagi prejete informacije iz medijev s strani ministrice za izobraževanje znanost in šport, ga. Simone Kustec (vladna novinarska konferenca), se s ponedeljkom, 12.4. otroci vračajo v vrtce.
Vzgojno-izobraževalno delo bomo tako z 12.4. izvajali v vseh 26 oddelkih, v obliki »mehurčkov« z 2 SD. Oddelki bodo v obdobju epidemije samostojno delovali 9,25 ur dnevno, kar pomeni da otroci v tem času ne prehajajo med oddelki. Vsaka skupina otrok s SD bo zaključena, zaprta celota, ki bo delovala znotraj 9,25 urnega poslovnega časa oddelka (znotraj siceršnjega poslovnega časa hiše vrtca: Enote GALJEVICA, ORLOVA, JURČEK ter Lokacija Pot k ribniku: 7.00-16.15 ure; lokacija Dolenjska c. 6.45-16.00 ure). Zaradi potreb družin bomo omogočili tudi jutranje in popoldansko varstvo otrok v zbirni sobi posamezne hiše vrtca (v prilogi) in sicer do 45 minut zjutraj in 45 minut popoldan, kar bo omogočilo zagotavljanje siceršnjega poslovnega časa vrtca, ki bo zmanjšan za 15 minut (10,75 ur dnevno), zaradi podaljšanega samostojnega delovanja posameznega oddelka iz 8 ur na 9,25 ur dnevno). Strokovni delavci bodo v jutranjem in popoldanskem varstvu otrok v zbirni sobi, skladno z navodili NIJZ, nosili obrazno masko. Hkrati se bomo potrudili, da bodo otroci v popoldanskem delu varstva, ta čas preživeli na prostem, v kolikor bo vreme to dopuščalo.


  

 

Z željo, da bodo vsi strogi prilagoditveni ukrepi trajali krajši čas in se bomo lahko kmalu vrnili na normalen ritem delovanja, vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanj z vami.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je vrtec prejel več vlog za vpis v vrtec za šolsko leto 2021/2022 kot ima prostih mest, zato je o sprejemu otrok dne, 31. 3 .2021 odločala Komisija za sprejem otrok. Obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma Obvestila o uvrstitvi otroka na čakalni seznam vrtca so bila z navadno pošto poslana v torek, 6. 4. 2021. V prilogi objavljamo Čakalni seznam za sprejem otrok za šol. l. 2021/22 za I. in II. starostno obdobje. O vseh nadaljnjih postopkih vpisa vas bomo obvestili.


  

 

Lep pozdrav.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

skladno z 934. Odlokom Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ, ki je bil objavljen v Ur. l. št. 47/2021 ter okrožnico MIZŠ, z dne 29. 3. 2021, bo od četrtka, 1. 4. 2021 in do predvidoma 11. 4. 2021, v vrtcu organizirano le nujno varstvo otrok, torej za otroke staršev, ki delajo v kritični infrastrukturi in svojega dela ne morejo opravljati od doma. Nujnost varstva starši skladno z odlokom izkazujejo s potrdilom delodajalcev obeh staršev oz. v primeru enostarševske družine - enega starša (tipsko potrdilo MIZŠ v prilogi).
V primeru, da ste se znašli v situaciji, v kateri bi morali kot vrtec reagirati, vas prosimo, da se obrnete osebno na ravnateljico vrtca po telefonu ali elektronski pošti. Vsekakor si v vrtcu prizadevamo, da bi bilo zagotovljeno nujno varstvo za vse otroke, ko je to pomembno za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje in življenje in si želimo, skladno z možnostmi, omejiti stisko družin za zagotavljanje čim večje varnosti otrok. Hkrati pozivamo vse starše, katerih otroci imajo v vrtcu individualno dodatno strokovno pomoč, da otroke vključujejo v individualno delo z vzgojiteljico za dodatno strokovno pomoč tudi v času nujnega varstva.
Vašo potrebo po nujnem varstvu prosimo napovejte najkasneje do srede, 31. 3. 2021 do 10. ure, z e-pošto na oddelek vašega otroka, potrdilo delodajalca pa dostavite v vrtec v četrtek, 1. 4. 2021 oz. ob prihodu otroka v vrtec. Nujno varstvo otrok bomo organizirali skladno s prejetimi potrebami z vaše strani in navodili MIZŠ in vas o razporedu oddelkov obvestili v sredo, 31. 3. ob 15. uri.
V času zaprtja vrtcev oz. med zagotavljanjem nujnega varstva v vrtcih, so starši otrok, ki vrtca ne bodo obiskovali, plačila oskrbnine vrtca oproščeni, skladno s 126. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE).


 

 

Z željo, da bo ukrep trajal res samo do 11. 4. in da bomo z njim pripomogli k zajezitvi širjenja okužb s Covid-19, hkrati pa vseeno zagotovili čim manjšo stisko družin, vas prijazno pozdravljam.

Barbara Novinec, ravnateljica