Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Virtualna predstavitev vrtca Galjevica

Za vas smo prirpavili 3D virtualni sprehodi po vseh enotah Vrtca Galjevica obogateni z video vsebinami.

Virtualni ogled enot Vrtca Galjevica
Smo vrtec s 26 oddelki na petih lokacijah, ki s spoštovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in varno okolje za otroke, starše in zaposlene. Naše vzgojno izobraževalno delo je usmerjeno v otroka, pri načrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in razvojne stopnje otroka.

 

 

 

Spoštovani starši,

na podlagi prejete informacije iz medijev s strani ministrice za izobraževanje znanost in šport, ga. Simone Kustec (vladna novinarska konferenca), se s ponedeljkom, 12.4. otroci vračajo v vrtce.
Vzgojno-izobraževalno delo bomo tako z 12.4. izvajali v vseh 26 oddelkih, v obliki »mehurčkov« z 2 SD. Oddelki bodo v obdobju epidemije samostojno delovali 9,25 ur dnevno, kar pomeni da otroci v tem času ne prehajajo med oddelki. Vsaka skupina otrok s SD bo zaključena, zaprta celota, ki bo delovala znotraj 9,25 urnega poslovnega časa oddelka (znotraj siceršnjega poslovnega časa hiše vrtca: Enote GALJEVICA, ORLOVA, JURČEK ter Lokacija Pot k ribniku: 7.00-16.15 ure; lokacija Dolenjska c. 6.45-16.00 ure). Zaradi potreb družin bomo omogočili tudi jutranje in popoldansko varstvo otrok v zbirni sobi posamezne hiše vrtca (v prilogi) in sicer do 45 minut zjutraj in 45 minut popoldan, kar bo omogočilo zagotavljanje siceršnjega poslovnega časa vrtca, ki bo zmanjšan za 15 minut (10,75 ur dnevno), zaradi podaljšanega samostojnega delovanja posameznega oddelka iz 8 ur na 9,25 ur dnevno). Strokovni delavci bodo v jutranjem in popoldanskem varstvu otrok v zbirni sobi, skladno z navodili NIJZ, nosili obrazno masko. Hkrati se bomo potrudili, da bodo otroci v popoldanskem delu varstva, ta čas preživeli na prostem, v kolikor bo vreme to dopuščalo.


  

 

Z željo, da bodo vsi strogi prilagoditveni ukrepi trajali krajši čas in se bomo lahko kmalu vrnili na normalen ritem delovanja, vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanj z vami.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je vrtec prejel več vlog za vpis v vrtec za šolsko leto 2021/2022 kot ima prostih mest, zato je o sprejemu otrok dne, 31. 3 .2021 odločala Komisija za sprejem otrok. Obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma Obvestila o uvrstitvi otroka na čakalni seznam vrtca so bila z navadno pošto poslana v torek, 6. 4. 2021. V prilogi objavljamo Čakalni seznam za sprejem otrok za šol. l. 2021/22 za I. in II. starostno obdobje. O vseh nadaljnjih postopkih vpisa vas bomo obvestili.


  

 

Lep pozdrav.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

skladno z 934. Odlokom Vlade RS o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ, ki je bil objavljen v Ur. l. št. 47/2021 ter okrožnico MIZŠ, z dne 29. 3. 2021, bo od četrtka, 1. 4. 2021 in do predvidoma 11. 4. 2021, v vrtcu organizirano le nujno varstvo otrok, torej za otroke staršev, ki delajo v kritični infrastrukturi in svojega dela ne morejo opravljati od doma. Nujnost varstva starši skladno z odlokom izkazujejo s potrdilom delodajalcev obeh staršev oz. v primeru enostarševske družine - enega starša (tipsko potrdilo MIZŠ v prilogi).
V primeru, da ste se znašli v situaciji, v kateri bi morali kot vrtec reagirati, vas prosimo, da se obrnete osebno na ravnateljico vrtca po telefonu ali elektronski pošti. Vsekakor si v vrtcu prizadevamo, da bi bilo zagotovljeno nujno varstvo za vse otroke, ko je to pomembno za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje in življenje in si želimo, skladno z možnostmi, omejiti stisko družin za zagotavljanje čim večje varnosti otrok. Hkrati pozivamo vse starše, katerih otroci imajo v vrtcu individualno dodatno strokovno pomoč, da otroke vključujejo v individualno delo z vzgojiteljico za dodatno strokovno pomoč tudi v času nujnega varstva.
Vašo potrebo po nujnem varstvu prosimo napovejte najkasneje do srede, 31. 3. 2021 do 10. ure, z e-pošto na oddelek vašega otroka, potrdilo delodajalca pa dostavite v vrtec v četrtek, 1. 4. 2021 oz. ob prihodu otroka v vrtec. Nujno varstvo otrok bomo organizirali skladno s prejetimi potrebami z vaše strani in navodili MIZŠ in vas o razporedu oddelkov obvestili v sredo, 31. 3. ob 15. uri.
V času zaprtja vrtcev oz. med zagotavljanjem nujnega varstva v vrtcih, so starši otrok, ki vrtca ne bodo obiskovali, plačila oskrbnine vrtca oproščeni, skladno s 126. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE).


 

 

Z željo, da bo ukrep trajal res samo do 11. 4. in da bomo z njim pripomogli k zajezitvi širjenja okužb s Covid-19, hkrati pa vseeno zagotovili čim manjšo stisko družin, vas prijazno pozdravljam.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije v zvezi z namero vključitve otroka v vrtec s 26. 1. 2021, ko vrtci ponovno po 13 tednih odpiramo vrata za vse zdrave otroke. Vašo namero o ponovni vključenosti otrok v vrtec je izrazilo 77 % staršev, v vrtec se s prihodnjem tednom vrača 353 otrok. Na podlagi prejete okrožnice MIZŠ z dne 20. 1. 2021, in priporočili NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 v vrtcih, z dne 23. 12. 2020, za ponovno odprtje vrtcev v času epidemije, vam sporočamo, da bomo skladno s priporočili, v obdobju izrednih razmer, prilagajali hišni red, poslovni čas oddelka in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih. Glede na vaše sporočene namere o prisotnosti otrok v vrtcu s 26. 1. presegamo priporočeno zmanjšano število otrok v skupini na 8 oz. 10 otrok v kar 22 oddelkih od 26, kar pomeni, da bi morali za popolno spoštovanje priporočil pridobiti poleg dodatnega kadra še 22 dodatnih prostorov, ki jih v vrtcu trenutno ne moremo zagotoviti.
Vzgojno-izobraževalno delo bomo do zaključka epidemije izvajali v vseh 26 obstoječih oddelkih v obliki »mehurčkov« z 2 SD. Oddelki se ne združujejo zjutraj in popoldan ter tekom dneva, kar pomeni da otroci ne prehajajo med oddelki. Vsaka skupina otrok s SD bo zaključena, zaprta celota, ki bo imela svoj urnik delovanja in sicer znotraj 9 urnega poslovnega časa oddelka (znotraj siceršnjega poslovnega časa hiše vrtca). Poslovni čas posameznega oddelka, ki je oblikovan na podlagi povratnih informacij po potrebah večine staršev v oddelku, je objavljen v prilogi. Jutranjega in popoldanskega združevanja oz. samostojnega 11-urnega delovanja posameznih oddelkov ni mogoče zagotavljati.

Z željo, da bodo vsi strogi prilagoditveni ukrepi trajali krajši čas in se bomo lahko kmalu vrnili na normalen ritem delovanja, vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanj z vami.

Barbara Novinec, ravnateljica