Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

 

Oblike sodelovanja s starši

 

Skupinske oblike

 • Skupinski sestanek za starše novincev
 • Oddelčni roditeljski sestanki
 • Skupne prireditve, praznovanja, delavnice
 • Šola za starše, projekt MOL-a, predavanja, delavnice in pogovori s strokovnjaki na določeno temo
 • Izleti
 • Obiski galerij, muzejev
 • Krovni dogodki s humanitarnimi akcijami
 

Individualne oblike

 • Individualni pogovori staršev s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec
 • Prisotnost staršev v oddelku v času uvajanja otroka
 • Mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene pogovore o otroku
 • Izmenjava kratkih informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci
 • Vključitev v izvajanje programa

Vse oblike sodelovanja so opredeljene v letnem delovnem načrtu vrtca in oddelka.

Obveščanje staršev

risbica 14Poteka največkrat neposredno preko vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljice, kjer je vključen otrok. V garderobah so kotički in oglasne deske za starše s pisnimi informacijami o življenju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu. Starše o aktualnih dogajanjih v vrtcu obveščamo tudi preko e-pošte.

Preko spletne strani vrtca starše redno seznanjamo z informacijami in  novostmi v delovanju zavoda.


Uvajanje otroka v vrtec

Za otroke, ki na novo prihajajo v naš vrtec organizirano uvajanje skupaj s starši. To pomeni, da je v času uvajanja eden od staršev prisoten ob otroku, tako da je prehod iz družine v novo okolje čim lažji. Vloga starša je v tem času zelo pomembna, saj pomaga otroku pri navezovanju na drugo odraslo osebo, to je vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice. Splošne informacije o tem, kako bo uvajanje potekalo starši dobijo ob vpisu otroka v vrtec in na prvem skupnem sestanku, bolj podrobne pa na prvem pogovoru z vzgojiteljico, ki je običajno organiziran pred prihodom otroka v vrtec.

Strokovni timi

Starši se dejavno vključujejo v strokovne time zavoda oz. posamezne enote:

 •     strokovna skupina za prehrano
 •     razvojni tim zavoda.