Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec


Sklad Vrtca Galjevica deluje od leta 2007. Sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev in posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami ter humanitarnimi projekti vrtca, v katerih sodelujejo otroci in vsi zaposleni znotraj krovnih dogodkov v vrtcu (Jesensko praznovanje, Praznični december, Eko dan in Športne igre Galjevica: knjižni sejem, prodaja koledarja Galjin nasmeh, okraskov, darilc, gledališka predstava za otroke, licitacija izdelkov, zbiranje kartuš in starega papirja).

Sredstva sklada se namensko porabijo za financiranje bivanja otrok v naravi (taborov, letovanj in zimovanj) iz socialno ogroženih družin, ki ga v zadnjih dveh let sofinancira Fundacija Vila Galja. Obstaja tudi možnost delnega subvencioniranja letovanj in zimovanj, tako da se otroku po potrebi dodeli le delni znesek. Del sredstev sklada pa je namenjen projektom znotraj vrtca, ki nadgrajujejo delo v vrtcu in pomenijo izboljšanje bivanjskih razmer in bogatenje programov. Več o namenski porabi in zbranih sredstvih je zapisano v priloženih dokumentih (zapisniki sej UO Sklada vrtca).

Upravni odbor Sklada vrtca sestavljajo predstavniki staršev iz vseh 5 hiš vrtca in strokovni ter administrativni delavci vrtca. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo na prostovoljni osnovi.

V letošnjem šolskem letu sestavljajo Upravni odbor Sklada vrtca: Jaka Blažič (predsednik), Ota Roš Širca, Edo Murić, Andrej Iskra ter zaposleni: Stanka Sopotnik, Sara Dimic Martinović in Mateja Funkl.

Prosimo vas, da s svojim denarnim prispevkom pripomorete k uresničitvi ciljev sklada. Svoje prostovoljne prispevke lahko kadarkoli nakažete na poslovni račun Vrtec Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana, št. 01261-6000000670 in kot namen nakazila navedete "DONACIJA V SKLAD VRTCA". Z letom 2022 je Sklad Vrtca Galjevica postal tudi upravičenec za 0,3 % dohodnine, zato vas vabimo, da ta delež od skupaj 1 % namenite Skladu Vrtca Galjevica z izpolnitvijo Zahteve za namenitev dela dohodnine za donacijo, ki je v prilogi oz. preko sistema e-davki.

PDF Uvodni dopis za namenitev dohodnine za donacije

PDF

 obrazec - Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije

Starši otrok Vrtca Galjevica lahko zaprosijo za polno ali delno subvencijo za namen pokrivanja stroškov nadstandardnih programov v vrtcu (vrtec v naravi, letovanje, zimovanje, prevozi, abonma) z oddajo vloge v prilogi.

PDF

Vloga za uveljavitev subvencije

Ob koncu poslovnega in šolskega leta Sklad vrtca pripravi poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih.

   
PDF Dokumenti

 

Barbara Novinec,
ravnateljica