Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec


Sklad Vrtca Galjevica deluje od leta 2007. Sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev in posameznikov, z donacijami podjetij in najrazličnejšimi akcijami ter humanitarnimi projekti vrtca, v katerih sodelujejo otroci in vsi zaposleni znotraj krovnih dogodkov v vrtcu (Jesensko praznovanje, Praznični december, Eko dan in Športne igre Galjevica: knjižni sejem, prodaja koledarja Galjin nasmeh, okraskov, darilc, gledališka predstava za otroke, licitacija izdelkov, zbiranje kartuš in starega papirja).

Sredstva sklada se namensko porabijo za financiranje bivanja otrok v naravi (taborov, letovanj in zimovanj) iz socialno ogroženih družin, ki ga v zadnjih dveh let sofinancira Fundacija Vila Galja. Obstaja tudi možnost delnega subvencioniranja letovanj in zimovanj, tako da se otroku po potrebi dodeli le delni znesek. Del sredstev sklada pa je namenjen projektom znotraj vrtca, ki nadgrajujejo delo v vrtcu in pomenijo izboljšanje bivanjskih razmer in bogatenje programov. Več o namenski porabi in zbranih sredstvih je zapisano v priloženih dokumentih (zapisniki sej UO Sklada vrtca).

Upravni odbor Sklada vrtca sestavljajo predstavniki staršev iz vseh 4 hiš vrtca in strokovni ter administrativni delavci vrtca. Vsi člani svojo funkcijo opravljajo na prostovoljni osnovi.

V letošnjem šolskem letu sestavljajo Upravni odbor Sklada vrtca: Sebastjan Lavrič, Inka Nose, Maruša Penzeš, Andrej Iskra s strani staršev ter Stanka Dolenc, Rozalija Jeršin in Marjan Perger s strani vrtca.

Prosimo vas, da s svojim denarnim prispevkom pripomorete k uresničitvi ciljev sklada. Svoje prostovoljne prispevke lahko kadarkoli nakažete na poslovni račun Vrtec Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana, št. 01261-6000000670 in kot namen nakazila navedete "DONACIJA V SKLAD VRTCA".

Ob koncu poslovnega in šolskega leta Sklad vrtca pripravi poročilo o zbranih in porabljenih sredstvih.

PDF

Akcija: "Otroci dobrodelno za otroke" - koledar Galjin nasmeh 2015

PDF Dokumenti

 

Donacija


V mesecu juniju 2016 je gospod Lavrič Sebastjan, director podjetja E-DISTI, poslovne storitve, d.o.o. naredil zapis in termični tisk DVD-jev s slikami za vse vključene otroke Vrtca Galjevica v šolskem letu 2015/2016. DVD-je so oz. bodo starši prejeli ob koncu šolskega leta.

Vrednost donacije z delom in materialom je znašala 500,00 EUR.

Storitve podjetja E-DISTI d.o.o so dostopne na spletni strani www.e-disti.com.

Za donacijo se najlepše zahvaljujemo.

Barbara Novinec,
ravnateljica