Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Erasmus+ mednarodni projekti

V letu 2018/19 teče v vrtcu 7 mednarodnih projektov v okviru programa Erasmus+ in sicer 5 projektov v okviru ključnega ukrepa 2 – strateška partnerstva ter 2 projekta v okviru ključnega ukrepa 1 – mobilnost:

  1. KA2/ Smart Child Plus (september 2016 – avgust 2019)
  2. KA1/ Vrtec Galjevica v Evropi (junij 2017 - maj 2019)
  3. KA2/ Give me 5 (september 2017 – februar 2020)
  4. KA1/ Evropski gozd in medkulturnost v Vrtci Galjevica (junij 2018 – maj 2020)
  5. KA2/ Fairytail bridges of Europe (oktober 2018 – september 2020)
  6. KA2/ Future child (september 2018 – avgust 2020) 
  7. KA2/ Little Sociopreneurs (september 2018 – avgust 2020)

 

Erasmus + /KA2

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: "SCE - Smart Children Plus"

Triletni projekt med 4 partnerskimi organizacijami iz treh držav in sicer je koordinator projekta ZGNL iz Ljubljane v partnerstvu s 3 vrtci: iz Slovenije (Ljubljana, Vrtec Galjevica), iz Češke (Praga, Montessori vrtec Adilek), iz Italije (Salermo, Montessori vrtec Al. Gatto). Projekt je vezan pripravo programa za krepitev otrokovih potencialov v predšolski dobi, s čimer naslavljamo dve ključni nalogi, to sta izboljšanje kakovosti predšolske vzgoje in krepitev vzgojiteljevih poklicnih kompetenc. Vsebinsko bo na nivoju otrok usmerjeno na mednarodno ozaveščenost, spoznavanje drugih evropskih držav: načina življenja, kulture, jezika partnerjev, tradicionalne umetnosti, tradicionalnih poklicev.

Cilji projekta na nivoju otroka

 • spoznavanje in učenje angleškega jezika;
 • spoznavanje in raziskovanje kulturne identitete ter različnosti med kulturami sodelujočih evropskih partnerk s sprejemanjem kulturnih razlik;
 • razvoj govora in razpoznavanje tujih jezikov sodelujočih partnerk preko najrazličnejših aktivnosti in izmenjav materialov;
 • spoznavanje in razumevanje samega sebe;
 • vzbujanje narodne zavesti in posameznikove identitete.

Dodatni cilji projekta na nivoju odraslih (strokovni delavci in starši):

 • vsebinsko izobraziti strokovne delavce v vrtcih o pomenu najzgodnejšega učenja in izkoriščanja mnogoterih otrokovih potencialov ter poudariti pomen odprtega učnega okolja ter dobro izobraženih vzgojiteljev (izobraževanje dr. Rajović Ranko in dr. Semolič Andreja),
 • izmenjava praks.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec

 

ERASMUS+ /KA1

Mobilnost šolskega osebja: »Vrtec Galjevica v Evropi«.

Dvoletni projekt partnerskega sodelovanja z vrtcem na Norveškem in vrtcem z OŠ v Italiji bomo izkoristili za izmenjavo dobrih praks ter opazovanje na delovnem mestu na področju gozdnega vrtca in spodbujanjem govorno-jezikovnih spretnosti in zgodnjega učenja tujega jezika z glasbo. V prihajajočem letu bomo v vrtec na Češko poslali tudi pedagoginjo angleškega jezika, ki bo en teden poučevala angleščino v dveh skupinah vrtca ter strokovne delavke seznanjala z metodami dela ter materiali, ki jih uporablja pri svojem delu.

Temeljni cilji:

 • seznanjanje s področjem gozdne pedagogike ter sledenje na delovnem mestu,
 • izmenjava dobrih praks na področju spodbujanja govorno-jezikovnih spretnosti,
 • deljenje izkušenj na področju zgodnjega učenja tujega jezika.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec

 

ERASMUS+ /KA1

MOBILNOST ŠOLSKEGA OSEBJA: »EVROPSKI GOZD IN MEDKULTURNOST V VRTCU GALJEVICA«.

Gre za dvoletni projekt med gozdnim vrtcem na Češkem, vrtcem in osnovno šolo iz Belgije ter osnovno šolo na Škotskem. V sklopu projekta se bo odvilo 9 mobilnosti, udeleženke pa se bodo seznanjale z gozdno pedagogiko, učenjem slovenščine kot prvega tujega jezika ter sodelovanjem z otroki migrantk. 

Temeljni cilji:

 • izmenjava dobrih praks gozdne pedagogike in organizacije bivanja na prostem,
 • izmenjava dobrih praks pri premagovanju kulturnih in jezikovnih preprek,
 • seznanjanje z metodami učenja slovenščine, kot prvega tujega jezika,
 • pridobivanja znanj s področja medkulturnega sodelovanja s starši.
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec

 

ERASMUS+ /KA2

STRATEŠKA PARTNERSTVA MED ŠOLAMI IN INOVACIJE ZA IZMENJAVO DOBRIH PRAKS: »GIVE ME 5«.

Triletni projekt med italijanskim vrtcem in osnovno šolo kot koordinatorjem projekta ter vrtci in osnovnimi šolami iz Finske, Španije, Portugalske, Francije in Slovenije. Poleg tega je v partnerstvo vključena tudi Univerza v Genovi, ki skrbi za izobraževanje učiteljic v sklopu aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja. Tema projekta je krepitev socialnih kompetenc, v okviru projekta pa bo nastalo spletno mesto, ki bo vsebovalo muzej, knjižnico in igralnico z materiali za spodbujanje razvoja in krepitev medsebojnih odnosov, družabne igre s temo čustev ter priročniki za delo učiteljic in vzgojiteljic.

TEMELJNI CILJI:

 • Izmenjava dobrih praks na področju učenja komunikacije in reševanja medvrstniških konfliktov
 • Izmenjava materialov za spodbujanje razvoja socialnih kompetenc
 • Učenje tujih jezikovSpoznavanje različnih kultur in običajev skozi ples in glasbo
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Živa Krapež Jeraj

ERASMUS+ /KA2

Strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: »Pravljični mostovi Evrope«

Dvoletni projekt, ki je partnerstvo našega vrtca kot koordinatorske organizacije ter treh vrtcev iz Slovenije, Hrvaške ter Češke in dveh osnovnih šol iz Španije in Italije. V projektu se bomo osredotočili predvsem na socialno inkluzijo ter kreativno rabo jezikov (tako maternega kot tudi angleščine), trudili pa se bomo razvijati in krepiti tudi kader vzgojiteljic in učiteljic.

TEMELJNI CILJI:

 • Izmenjava dobrih praks med strokovnimi delavkami iz različnih držav s področja metodologije poučevanja jezikov
 • Izmenjava dobrih praks na področju socialne inkluzije
 • Razvoj vodstvenih kompetenc v posameznih organizacijah ter internacionalizacija vrtcev in šol 
 • Inovativna raba IKT pri učenju jezikov
Koordinatorka projekta na ravni vrtca: Mina Pišljar

 

ERASMUS+ /KA2

Strateška partnerstvamed šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks: »Future child«

Dvoletni projekt partnerstva med Montesorri vrtcem Modra pikica  iz Ljubljane, vrtcem Galjevica ter dvema gozdnima vrtcema iz Češke in Norveške.  V sklopu projekta bodo strokovne delavke izmenjale izkušnje ter primere dobrih praks kvalitetne in inovativne priprave aktivnosti na prostem in pripravili priročnik za delo, ki bo spodbujal vzgojiteljice in ostale strokovne delavke, da več časa preživijo na prostem.

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec, Živa Krapež Jeraj


ERASMUS+ /KA2 

Strateška partnerstvamed šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks»Little Sociopreneurs «

Dvoletni projekt, ki povezuje vrtce in osnovne šole iz petih evropskih držav (Ciper, Slovenija, Španija, Bolgarija, Hrvaška). Tema projekta je spodbujanje ročnih spretnosti otrok, spoznavanje tradicionalnih obrti posameznih držav, kulture in jezika, hkrati pa se projekt močno usmerja v področje socialnega podjetništva ter ga na nivoju otrok predstavlja s ključnimi elementi. 

Koordinatorki projekta na ravni vrtca: Barbara Novinec, Živa Krapež Jeraj