Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

EKO VRTEC KOT NAČIN ŽIVLJENJA

EKONosilec projekta; FEE (Foundation for Environmental Education).

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za spodbujanje trajnostnega razvoja s pomočjo okoljskega izobraževanja. Eko-šola/vrtec spodbuja otroke, da se spopadajo z okoljskimi težavami, kjer lahko s svojim vplivom ali spremembo obnašanja vplivajo na pozitivne rezultate. Otrokom daje občutek odgovornosti in neguje trajnostno miselnost, ki jo lahko vsak dan uporabljajo. Pomaga pri širjenju proaktivnega, okolju prijaznega vedenja ter tako zagotavlja ustrezen prenos takih navad tudi na družinske člane, prijatelje in posledično prihodnje generacije. Projekt izvajamo po predpisanih zahtevah nacionalnega programa Eko šol na nivoju vseh oddelkov vrtca.

DOLGOROČNI cilji projekta:

  • vzgoja za trajnostno okoljsko odgovornost,
  • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
  • ozaveščanje dejavnikov, s katerimi ogrožamo naravo in naše zdravje,
  • razvijanje navad za odgovorno ravnanje z naravo in odgovorno ravnanje z zdravjem.

 

Izbrani področji v okviru projekta Zgodnje naravoslovje za šolsko leto 2023/2024 sta GLOBE Elementary in GOZD OKOLI NAS. Sodelovali bomo v 2 sklopih in projektih: voda-energija-odpadki/krožno gospodarstvo in trajnostna mobilnost, podnebne spremembe in biotska pestrost, krožnost je naša priložnost, mlekastično! Izberem domače, eko branje za eko življenje in podnebni tek.

Koordinatorka projekta na nivoju vrtca: Vesna Podboj Panič.