Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec


Zdravo okolje v vrtcu predstavlja predpogoj za zdrav način življenja, zato si zaposleni v vrtcu prizadevamo omogočiti vsem otrokom, da v polni meri razvijejo svoje telesne, psihične in socialne potenciale. Vzgoja za zdravje je sestavni del življenja in dela v vrtcu. Vsebine so vpete v vzgojno delo, poudarjen je dejaven in izkustven pristop pri njihovem izvajanju.

V vsakodnevnih dejavnostih vzpodbujamo zdrav stil življenja za vse: otroke, osebje, starše in obiskovalce vrtca.Prizadevamo si, da bi bili medsebojni odnosi med vsemi, ki delajo in se srečujejo v vrtcu kar najboljši. Predvsem pa, da bi se vsak otrok dobro počutil, imel občutek sprejetosti in lastne veljave.

Delo Organizatorja prehrane in zdravstveno higienskega režima opravlja Maja Berlic, dipl. san. inž., ki je dosegljiva na telefonski številki 01/4204 702, ali po elektronski pošti na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Skrbno načrtovana in pripravljena hrana ima izreden pomen za ohranjanje in krepitev zdravja posameznika. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. V tem obdobju otroci intenzivno rastejo in se razvijajo zato je njihova potreba po energiji in hranilih večja.

Zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v tem obdobju pomembno vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem na njihovo zdravje v odrasli dobi.

V našem vrtcu z ustreznimi strokovnimi in sistemskimi ukrepi vplivamo na prehranjevalne navade naših otrok. Pri načrtovanju jedilnikov sledimo standardom in normativom za prehrano predšolskih otrok, Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta starosti naprej) in Praktikumu jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (od prvega leta naprej). Skladno s spodbujanjem kulture prehranjevanja v času obrokov vsi otroci, skupaj s strokovnimi delavci, sedijo za mizo, v vseh oddelkih 2. starostnega obdobja v času kosila uporabljamo pogrinjke ter akropal.

Na Svetu Zavoda, dne 28.2.2012 je bil sprejet Sklep spremenjenega ritma in načina prehranjevanja otrok v Vrtcu Galjevica, v katerem je zapisano, da hrane ne nosimo domov, ampak zagotavljamo kulturo prehranjevanja in pravilen odnos otrok do hrane. Ves preostanek higiensko neoporečne popoldanske malice lahko starši, skladno z dogovorom, prevzamejo v posameznih hišah med 16. In 17. uro.

Na jedilnike že od leta 2008 vsaj enkrat tedensko vključujemo slovenske tradicionalne jedi. Naše želje so, da otroci tudi preko hrane spoznavajo slovensko zgodovino in kulturo. Opis jedi, ki so bile na jedilnike vključene do sedaj najdete tukaj.

Pri načrtovanju jedilnikov sodelujejo tudi člani skupine za prehrano. V vrtcu imamo dve skupini za prehrano v kateri smo vključeni: vodji obeh centralnih kuhinj, šest pedagoških delavcev, dva predstavnika staršev, vodja prehrane OŠ Oskar Kovačič in organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima v vrtcu. Skupina se sestaja v povprečju tri krat letno.

Prehrana v vrtcu je organizirana enotno. Drugo vrsto prehrane – dietno prehrano – nudimo le otrokom, ki iz zdravstvenih razlogov običajno pripravljene hrane ne morejo uživati.
Ostalih obliko prehranjevanja (npr. vegetarijanska prehrana, posebnih oblik prehrane iz verskih razlogov in drugih razlogov) ne nudimo. Po priporočilih stroke javnega zdravja namreč predšolski otroci za rast in razvoj nujno potrebujejo mešano prehrano. Razne alternativne oblike prehranjevanja tako ne zadovoljujejo prehranskih potreb otroka in so zato za to populacijo nevarne in strokovno nesprejemljive.

Ritem prehranjevanja v vrtcu

I. starostno obdobje
(otroci starosti 1-2 leti)

I. starostno obdobje
(otroci starosti 2-3 leta)

II. starostno obdobje
(otroci starosti 3-6 let)

 8.30

zajtrk  8.30 zajtrk  8.30 zajtrk

10.30/*10.45

dop. malica 10.30 sadni/zelenjavni krožnik 10.30 sadni/zelenjavni krožnik

12.00/*13.30

kosilo 12.00 kosilo 12.30 kosilo

15.00

pop.malica 15.15 pop.a malica 15.15 pop. malica
*Otroci I. starostnega obdobja, v starosti 1 do 2 leti, imajo ob vključitvi v vrtec še naprej spremenjen časovni ritem prehranjevanja, ki poteka v okviru projekta Otroku ustrezen bioritem prehrane. V drugi polovici šolskega leta oddelki 1–2 leti postopoma preidejo na časovni ritem prehranjevanja, ki ga imajo ostali otroci I. starostnega obdobja.
Projekt vodi organizatorka prehrane in ZHR Maja Berlic.