Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Spoštovani starši,

zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok v poletnem času in koriščenja letnih dopustov s strani strokovnih delavcev vrtca ter predvidenih prenovitvenih del na enoti Orlova (sanacija sanitarij na jasličnem traktu in I. traktu), prenove oddelka murenčki ter generalnega čiščenja vseh hiš, bomo imeli v poletnem času združene oddelke otrok v našem vrtcu. Delo bo v poletnem času organizirano tako, da bodo na vseh lokacijah prisotni SD, ki jih poznajo tudi vaši otroci, vsi oddelki pa bodo označeni z oddelki združenih otrok.

Podrobnejše informacije za posamezni oddelek boste prejeli preko oddelčne e-pošte, najdete pa jih tudi tukaj:

Želimo vam prijetne poletne dni in vas prijazno pozdravljamo.
Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

zahvaljujemo se vam za vaše povratne informacije v zvezi z namero vključitve otroka v vrtec z 18.5.2020, ko vrtci ponovno po 9 tednih odpiramo vrata za vse zdrave otroke. Vašo namero o ponovni vključenosti otrok v vrtec je izrazilo 76 % staršev, kar je višje od povprečja v ljubljanskih vrtcih (60,5 – 75 %). Skladno z okrožnico MIZŠ in priporočili NIJZ ter priporočil Zavoda RS za šolstvo za ponovno odprtje vrtcev v času posebnih razmer, ki smo jih prejeli v petek, 8.5.2020 vam sporočamo, da bomo skladno s priporočili, v obdobju izrednih razmer, prilagajali hišni red, poslovni čas in vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih. Glede na vaše sporočene namere o prisotnosti otrok v vrtcu z 18.5. presegamo priporočeno zmanjšano število otrok v skupini na 8 oz. 10 otrok, ki bi jo vodil 1 SD v kar 20 oddelkih od 26, kar pomeni, da bi morali za popolno spoštovanje priporočil pridobiti 20 dodatnih prostorov, ki jih v vrtcu trenutno ne moremo zagotoviti. Tudi sicer imamo zaradi odsotnosti strokovnih delavcev (bolniški in porodniški stalež) predvideno spremembo kadra enega od  strokovnih delavcev (v nadaljevanju SD) v kar 11 oddelkih (informacije o tem boste prejeli v četrtek, 14.5.2020), zato bomo vzgojno-izobraževalno delo v obstoječih oddelkih z zmanjšanim številom otrok izvajali z 2 SD, ki ne prehajata med oddelki. Vsaka skupina otrok s SD bo zaključena, zaprta celota, ki bo imela svoj urnik delovanja in sicer bo poslovni čas oddelka/vrtca v času izrednih razmer in zaradi stalnosti 2 SD brez prehajanja med oddelki zmanjšan na 9 ur (7h-16h).

OTROCI:
Zaradi zaščite otrok in osebja pred okužbo s SARS-CoV-2 se bodo v vrtcu izvajali vsi splošni higienski ukrepi, v vrtec se lahko vrnejo le zdravi otroci in zaposleni, zato se v primeru zdravstvenih rizičnih omejitev otrok ali ožjih družinskih članov, s katerimi živite v istem gospodinjstvu, o primernosti vključitve otroka v vrtec v času epidemije, posvetujte z izbranim zdravnikom pediatrom ali zdravnikom družinske medicine. Starši boste morali pred vstopom (ob prihodu) otroka v vrtec oddati SD podpisano izjavo, ki vam jo prilagamo k obvestilu, scan podpisane izjave lahko SD posredujete na oddelčni e-mail tudi v tem tednu. V času epidemije oz. prilagoditvenih razmer otroci v vrtec ne prinašajo igrač in knjig od doma. Otroci jasličnih oddelkov prinašajo ninice/dude v vrečki, ki jo bo SD shranila ločeno od ostalih.

 

STARŠI OZ. OSEBE, KI BODO PRIHAJALE V VRTEC Z OTROKOM:
Ob prihodu v vrtec in prevzemu otroka v vrtec morajo starši nositi svoje zaščitne maske, ob vhodu v vrtec si nujno razkužite roke v preddverju garderob, hkrati vas prosimo, da vzdržujete razdaljo 1,5 - 2 m z drugimi starši z otroki ter s SD in se v garderobi vrtca ne zadržujte dalj, kot je nujno potrebno za predajo otroka. V enotah, kjer bo možnost predaje otroka skozi atrij oddelka, bomo organizirali tudi to pot možnosti predaje otroka, o točnem načrtu za oddelek vašega otroka boste obveščeni preko oddelčne e-pošte v četrtek, 14.5.2020. Otroci si v vrtcu rok ne bodo razkuževali, ampak si bomo roke večkrat dnevno temeljito umivali, v oddelku otroci in SD ne bodo nosili mask, veliko časa bomo preživeli tudi na prostem, zato prosimo, da imajo vsi otroci v vrtcu tudi rezervno garderobo, ki jo prinašate/odnašate dnevno. Starši boste o vseh vsebinah, ki bodo objavljene na oglasnih deskah oddelka, obveščeni tudi po e-pošti oddelka, saj časa za prebiranja oglasne deske ob frekventnih urah predaje in prevzema otrok ne bo dovolj. Prosimo vas, da e-pošto oddelka prebirate redno.

Oskrbnino vrtca bodo plačevali v času izrednih razmer samo starši otrok, ki bodo vključeni v vrtec oz. so oddali namero o prisotnosti otroka v vrtec. Za posamezen dan odsotnosti otroka znotraj najavljenega obdobja prisotnosti, se vam odbije le znesek prehrane (skladno s pogodbo). Otroci, ki v času epidemije v RS vrtca ne bodo obiskovali, so opravičeni plačila vseh obveznosti. Zato vas prosimo, da tisti starši, ki otrok skladno z zgornjimi informacijami ne želite oz. ne boste pripeljati v vrtec in ste v minulem tednu že najavili prisotnost vašega otroka z 18.5. oz. 25.5., o tem obvestite SD v oddelku do torka, 12.5.2020. Vaše namere o prisotnosti otroka v vrtcu bodo iz oddelkov spremljali tedensko (vsako sredo vas bodo povprašali o prisotnosti v prihodnjem tednu).

Z željo, da bodo vsi strogi prilagoditveni ukrepi trajali krajši čas in se bomo lahko kmalu vrnili na dokaj normalen ritem delovanja, vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanj z vami.

 

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je vrtec prejel več vlog za vpis v vrtec za šolsko leto 2020/2021 kot ima prostih mest, zato je o sprejemu otrok dne 14.4.2020 odločala Komisija za sprejem otrok. Obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma Obvestila o uvrstitvi otroka na čakalni seznam vrtca so bila z navadno pošto poslana v petek, 17. 4. 2020. V prilogi objavljamo Čakalni seznam za sprejem otrok za šol.l. 2020/21 za I. in II. starostno obdobje. O vseh nadaljnjih postopkih vpisa vas bomo obvestili.

Priloge:


Lep pozdrav.

Barbara Novinec, ravnateljica

(Priporočila za preventivno ravnanje in zaščito zdravja)

Spoštovani starši,

v vrtcu od preteklega tedna nenehno spremljamo objave Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) v zvezi s pojavom in razširjenostjo koronavirusa v Evropi ter priporočila zdravstvenih služb. Ministrstvo za zdravje RS sporoča, da v Sloveniji ni razloga za preplah, a je kljub temu potrebna izredna pazljivost.  Razmere in ukrepi za zajezitev virusa se lahko hitro spreminjajo, zato bomo v vrtcu ravnali skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je ključna nacionalna kontaktna točka. Informacije so dostopne na naslednji povezavi https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Celotno obvestilo s protokolom za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni in preventivnimi ukrepi si lahko ogledate tukaj:

Z željo, da do obolenj ne bi prišlo,  vas prijazno pozdravljamo.

Maja Berlic, organizatorka PZHR in Barbara Novinec, ravnateljica

(Priporočila za preventivno ravnanje in zaščito zdravja)

Objavljamo načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v VRTCU GALJEVICA v času koronavirusa.

Pravočasno načrtovanje omogoča, da ima vzgojno izobraževalni zavod predvidene vse vire in potrebne informacije za delo v kriznih razmerah pojavljanja koronavirusa. Načrt si lahko ogledate s klikom na sledečo povezavo (datoteka je v PDF formatu).

 

Barbara Novinec, ravnateljica