Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

UnescoNTC sistem učenjaErasmus+eTwinningEkoŠolaGozdni vrtecZmagujmo z vrednotamiZdravje v vrtcuVarni VrtecMali SončekTurizem in vrtec

Vrtec Galjevica je javni vzgojno-izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Samostojno je začel poslovati s 1. 9. 2004.

KAJ JE SKUPNO VSEM HIŠAM VRTCA GALJEVICA?

risbica

Skupen vzgojno-izobraževalni prostor zavoda Galjevica soustvarjajo enote Galjevica, Jurček in Orlova ter lokaciji Dolenjska cesta in Pot k ribniku. Objekti so po velikosti raznoliki. Enoti Galjevica in Orlova sta večja objekta, enota Jurček je tri-oddelčna hiša z večnamenskih prostorom, lokaciji Dolenjska cesta in Pot k ribniku pa sta manjši, prijetni stanovanjski enoti. Hiše vrtca ležijo v mirnem, zelenem okolju na južnem predelu Ljubljane med Golovcem in Ljubljanskim barjem, nedaleč od živahnega mestnega jedra.

Smo vrtec s 26 polno zasedenimi igralnicami na petih lokacijah, ki s spoštovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in varno okolje za otroke, starše in zaposlene. Naše vzgojno izobraževalno delo je usmerjeno v otroka, pri načrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in razvojne stopnje otroka.

VRTEC GALJEVICA ODLIKUJE

 

STROKOVEN IN DINAMIČEN KOLEKTIV

 • Prisluhnemo vsakemu otroku.
 • Z inovativnimi pristopi vzgojnega dela spodbujamo aktivnosti na čustvenem, intelektualnem, gibalnem, umetnostnem in socialnem področju.

TESNO SODELOVANJE S STARŠI

 • Organiziramo dogodke za otroke in starše.
 • Sprotno seznanjamo starše o dejavnostih znotraj vrtca in o otrokovem napredku.
 • Skrbimo za dvosmerno komunikacijo in pretočnost informacij o otroku in za otroka.

POZITIVEN ODNOS DO ZDRAVJA

 • Z dejavnostmi razvijamo celosten razvoj otroka, ki sloni na njegovi pozitivni samopodobi.
 • Z načrtovanjem in pripravo uravnoteženih jedilnikov se otroci v vrtcu prehranjujejo zdravo in raznoliko.
 • Organiziramo različne gibalne dejavnosti, tudi v sodelovanju z zunanjimi institucijami.
 • Skrbno načrtujemo bivanje in gibanje na prostem.
 • V sodelovanju z ZD Vič-Rudnik skrbimo za zobozdravstveno preventivo otrok.

EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE

 • Ločujemo odpadke in varčujemo z viri energije (voda, elektrika).
 • Spoznavamo vsebine iz zgodnjega naravoslovja – raziskovanje travnika z vsemi čuti.
 • Uporabljamo odpadni material za likovne delavnice in kreativno ustvarjanje novih igrač.
 • Z zbiranjem odpadnega papirja in PVC zamaškov sodelujemo v humanitarnih akcijah.

KREATIVNOST IN INOVATIVNOST

 • Izvajamo umetniške delavnice
  (likovne, ročne spretnosti, oblikovanje z glino, etno - glasbene delavnice, pevski zbor, …).
 • Spodbujamo  projektno delo z otroki.
 • Izpopolnjujemo  e-komunikacijo s starši in širšim lokalnim področjem.

EVROPSKA DIMENZIJA

 • Osveščamo nacionalno identiteto vsakega otroka s spodbujanjem ljudskega izročila
  (etno – glasbene delavnice, tedensko vključevanje slovenskih tradicionalnih jedi).
 • Integriramo spoznavanje tujega jezika v oddelke II. starostne skupine
  (angleški jezik za otroke 3-6 let).
 • Partnersko se povezujemo z vrtci in šolami v širšem EU  prostoru
  (ERASMUS+ strateška partnerstva med šolami za inovacije in izmenjavo dobrih praks).

 • Sodelujemo v več mednarodnih projektih in smo pridruženi mreži UNESCO vrtcev/šol.
  več o Ljubljani dark     video o Ljubljani dark