Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me


V skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom je oblikovan Svet zavoda Vrtca Galjevica, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki staršev in delavcev.

Svet zavoda kot najvišji organ Vrtca Galjevica sprejema vsebinske in finančne načrte, obravnava in sprejema poročila o delu in poslovanju, imenuje ravnatelja, se seznanja s problemi posameznih enot in lokacij vrtca ter zavoda kot celote. Predsednik sveta zavoda je g. Tomaž Ilešič, podpredsednik pa je g. Miha Mrak.

  Predstavniki staršev: Aleša Hočevar, Dijana Đuranović Krička, Lina Dolar
  Predstavniki MOL:  Tomaž Ilešič, Katarina Juvanc Šinkovec, Ana Žličar
  Predstavniki zaposlenih:  Miha Mrak, Jasna Cvitkovič, Tina Šipraga, Lilijana Paradiž, Janez Podlipec

 

Zapisniki Svetov zavoda

PDF
    Zapisnik 3. seje Sveta zavoda 8. 5. 2017
  PDF Zapisnik 2. seje Sveta zavoda 21. 2. 2017
  PDF Zapisnik 1. seje Sveta zavoda 14. 11. 2016
  PDF Zapisnik 16. seje Sveta zavoda 21. 9. 2016