Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

Spoštovani starši,

zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok v poletnem času in koriščenja letnih dopustov s strani strokovnih delavcev vrtca, bomo imeli v poletnem času združene oddelke otrok v našem vrtcu. Delo bo v poletnem času organizirano tako, da bodo na vseh lokacijah prisotni SD, ki jih poznajo tudi vaši otroci, vsi oddelki pa bodo označeni z oddelki združenih otrok.

Enota GALJEVICA:
17.7.-25.8.2017:
združeni so vsi oddelki na II. traktu in jasličnem traktu.
Trakt I. je zaprt (vhod I. trakta iz ulice bo zaklenjen) , dostop do garderob in oddelkov II. trakta je skozi oba vhoda iz igrišča.

Enota ORLOVA:
10.7.-18.8.2017:
Združeni oddelki 1-3 letnih otrok na JASLIČNEM TRAKTU (gosenice, čebelice, mravljice).
Združeni oddelki 3-6 letnih otrok na traktu 1 (miške, krtki, zajčki, murenčki, kresničke).
Trakt 2 bo od 10.7. do 18.8. zaprt. V tednu od 24.7.-28.7. bo zaradi prenove zaprt tudi oddelek gosenice na jasličnem traktu (skupini čebelic in gosenic bosta v tem času zaradi manjše prisotnosti otrok združeni v oddelku čebelic).

Lokacija DOLENJSKA CESTA:
10.7.-25.8.2017: lokacija bo v tem času zaprta.
Otroci s strokovnimi delavci bodo uporabljali igralnico MRAVLJICE na 1. traktu enote Orlova (vhod z Melikove ulice).

Lokacija POT K RIBNIKU:
10.7.-25.8.2017: lokacija bo v tem času zaprta, načrtovana je prenova stopniščne ograje z nadstreški obeh vhodov v vrtec.
Otroci in strokovni delavci bodo uporabljali v tem času igralnico METULJI na II. traktu enote Galjevica (vhod iz igrišča). 

Želimo vam prijetne poletne dni in vas prijazno pozdravljamo.

Barbara Novinec, ravnateljica

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bomo v poletnem času zaradi manjšega števila otrok (glede na rezultate izvedene ankete o prisotnosti otrok) poslovali po naslednjem razporedu.
Lokacija Dolenjka bo poslovala kot običajno od 3.7. – 7.7.2017, le skupini bosta združeni.


Lokacija Dolenjka bo letos ZAPRTA 7 tednov in sicer od 10.7.2017 do 25. 8.2017.


Za prijavljene otroke iz naše lokacije bo v tem času organizirano dežurstvo v enoti ORLOVA, Ob dolenjski železnici 10 in sicer na traktu I (ob igrišču), v igralnici MRAVLJICE.


Za otroke bomo skrbele strokovne delavke iz naše lokacije in iz enote Orlova, s katerimi bomo vseh 7 tednov tudi združeni.


Enota Orlova bo tudi poleti poslovala kot običajno, od 6.00 do 17.00 ure.


Lokacija Dolenjka bo ponovno ODPRTA zadnji teden v avgustu, od 28.8.2017 dalje, ko bosta skupini združeni do 1.9.2017.


ŽELIMO VAM LEPE POČITNICE!

 


Organizacijska vodja lokacije Dolenjska cesta:
Mojca Kastelic