Prijava - utrinki

PRIJAVA - OGLED UTRINKOV

UPORABNIK
GESLO
zapomni si me

Pozdravljeni na spletni strani vrtca Galjevica!

Smo vrtec s 23 oddelki na Štirih lokacijah, ki s spoŠtovanjem in sodelovanjem ustvarja toplo in varno okolje za otroke, starŠe in zaposlene. NaŠe vzgojno izobraŽevalno delo je usmerjeno v otroka, pri naČrtovanju in evalviranju pa izhajamo iz potreb in razvojne stopnje otroka.

veČ o vrtcu dark     veČ o Ljubljani dark   video o Ljubljani dark

Spoštovani starši,

zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok v poletnem času in koriščenja letnih dopustov s strani strokovnih delavcev vrtca, bomo imeli v poletnem času združene oddelke otrok v našem vrtcu. Delo bo v poletnem času organizirano tako, da bodo na vseh lokacijah prisotni SD, ki jih poznajo tudi vaši otroci, vsi oddelki pa bodo označeni z oddelki združenih otrok.

Enota GALJEVICA:
17.7.-25.8.2017:
združeni so vsi oddelki na II. traktu in jasličnem traktu.
Trakt I. je zaprt (vhod I. trakta iz ulice bo zaklenjen) , dostop do garderob in oddelkov II. trakta je skozi oba vhoda iz igrišča.

Enota ORLOVA:
10.7.-18.8.2017:
Združeni oddelki 1-3 letnih otrok na JASLIČNEM TRAKTU (gosenice, čebelice, mravljice).
Združeni oddelki 3-6 letnih otrok na traktu 1 (miške, krtki, zajčki, murenčki, kresničke).
Trakt 2 bo od 10.7. do 18.8. zaprt. V tednu od 24.7.-28.7. bo zaradi prenove zaprt tudi oddelek gosenice na jasličnem traktu (skupini čebelic in gosenic bosta v tem času zaradi manjše prisotnosti otrok združeni v oddelku čebelic).

Lokacija DOLENJSKA CESTA:
10.7.-25.8.2017: lokacija bo v tem času zaprta.
Otroci s strokovnimi delavci bodo uporabljali igralnico MRAVLJICE na 1. traktu enote Orlova (vhod z Melikove ulice).

Lokacija POT K RIBNIKU:
10.7.-25.8.2017: lokacija bo v tem času zaprta, načrtovana je prenova stopniščne ograje z nadstreški obeh vhodov v vrtec.
Otroci in strokovni delavci bodo uporabljali v tem času igralnico METULJI na II. traktu enote Galjevica (vhod iz igrišča). 

Želimo vam prijetne poletne dni in vas prijazno pozdravljamo.

Barbara Novinec, ravnateljica